Frusen axel

Frusen axel (Frozen shoulder) är ett problem som drabbar ca 4% av befolkningen, oftast mellan 40 och 60 års ålder. Det är ett problem man får i en axel i taget och som karaktäriseras av minskad rörlighet i alla vektorer samt stark smärta i området. Vanligtvis har man extra ont på natten. En frusen axel håller i sig i genomsnitt tre år, vilket så klart kan vara mycket handikappande både i det dagliga livet och arbetslivet för den drabbade.

Behandlingsmässigt har frusen axel varit ett svåråtkomligt problem. Mr Simeon Niel-Asher på The Frozen Shoulder Clinic i London är en osteopat som egenhändigt tagit fram en metod med vilken han i de flesta fall lyckas befria patienten från smärta och rörelserestriktioner på endast sex behandlingar.

Jag hade i många år själv bekymmer med frusna axlar tills jag började arbeta på The Frozen Shoulder Clinic. Efter att ha jobbat med Simeon vid hans klinik under ett år lärde jag mig denna teknik, vilken jag idag med gott resultat använder varje gång jag råkar på en patient med frusen axel.

Jonas Broomé

Läs mer på: www.frozenshoulder.com

Behagliga behandlingsform med kroppens helhet i fokus