Osteopati

Osteopati är en mjuk och behaglig behandlingsform som bygger på en ingående förståelse av kroppens struktur och sammansättning samt självläkande förmåga. Man kan inte behandla en del av kroppen om man inte förstår och tar hänsyn till dess helhet.

Det kan beskrivas så hör: Om en person lider av nackont så kan man behandla enbart det området och personen skulle troligtvis bli bättre. Men skulle det bestå? Troligtvis inte. Varför? Kanske finns ursprunget till problemet någon annanstans än i själva nacken - en lösning i bröstryggen, ett vridet bäcken, dålig arbetsställning, en gammal skada o.s.v. Hanterar man inte dessa problem i samband med att man lokalt arbetar med nacken, kommer smärtan snart åter.

Vad gör en osteopat?
En osteopatisk behandling är ytterst specifik för varje patient. Genom att känna på ben, muskler, leder och vävnader kan osteopaten lokalisera var det finns lösningar och störningar i rörelseapparaten. Genom olika manipulations- och mobiliseringstekniker av t.ex. leder och ryggrad kan sedan anspänning och stelhet i nervsystem och berörda muskler lösas upp och kroppen börja återhämta sig.

Man använder också metoder som behandlar kraniet samt inälvorna, vilka är delar som alla påverkas till det positiva av ökad cirkulation och liknande stimulans.

Behagliga behandlingsform med kroppens helhet i fokus