Osteopatiska principer

Osteopatins principer är att kroppen är en enhet. Människan består av kropp, medvetande och själ vilka tillsammans är kapabla till självreglering, självläkning och bevarande av hälsa och funktion.

Om man förutsätter att kroppen i sin helhet är självläkande behövs bara det rätta stödet för att kroppen själv skall ta över läkningsprocessen. Eftersom osteopaten arbetar på detta sätt blir behandlingen mjuk och förändringar som påbörjas under behandlingen fortgår långt efteråt. Därför uppmuntrar vi osteopater ofta att en smula tid för gå mellan varje eventuell ny behandling, just för att kroppen skall kunna reagera och tillgodogöra sig behandlingen.

Vad gör osteopaten innan själva behandlingen?
Först görs en anamnes, vilket betyder att man går igenom patientens problem och historik. Patientens lokala problem kan sedan sättas i paritet med kroppen i övrigt och osteopaten kan då bedöma vilken typ av behandling som blir bäst, alltså - man ser till helheten. Ses helheten på detta sätt kan en mer djupgående och effektiv behandling ges, som resulterar i både snabbare och mer beständiga resultat.

Vi som arbetar på kliniken använder oss både av den klassiska strukturella osteopatin och så kallad kraniell osteopati. Gemensamt får alla behandlingstekniker är att enbart händerna används. Våra händer är våra verktyg, inga maskiner är lika känsliga och exakta som dem. Teknikerna som används är mjuka och är aldrig obehagliga för patienten. Man tvingar aldrig kroppen - man föreslår.

Behagliga behandlingsform med kroppens helhet i fokus